top of page

Objektivi kryesor i ekipit tonë synon promovimin dhe bashkëpunimin me fotografët e kafshëve të egra, si një mënyrë për t'u lidhur emocionalisht me njerëzit dhe përfundimisht për të rritur ndërgjegjësimin për ruajtjen e jetës së egër.

GET IN TOUCH

Thanks for submitting!

bottom of page