top of page

Our Manifesto

Manifesti ynë: Manifesti i fotografit të botës së kafshëve të egra

 

Në Wildlife World Photographers, ne synojmë të promovojmë ruajtjen e kafshëve të egra dhe ruajtjen e habitatit përmes një kombinimi të prezantimit artistik dhe stileve të ndryshme fotografike. Synimi ynë është të ndërtojmë një rrjet duke bërë markë fotografë të kafshëve të egra në mbarë botën, të cilët udhëhiqen nga një pasion i përbashkët për të kapur bukurinë dhe brishtësinë e botës sonë natyrore.

 

1 - Dimensionet tekniko-artistike

 

Fotografia e kafshëve të egra kërkon një ekuilibër midis vetëdijes dhe pavetëdijes, teknikës dhe artit. Ne kurojmë dhe pozicionojmë çdo fotografi në dy plane: teknike dhe artistike. Ne përdorim teknika dhe pajisje speciale për të kapur çdo detaj dhe nuancë të subjektit dhe përpiqemi të përcjellim emocionin e papërpunuar dhe tërheqjen estetike të skenës përmes kontributit tonë artistik. Fotografia jonë pasqyron vizionin, idetë dhe tendencat tona unike artistike, duke na lejuar të kapim thelbin e çdo momenti ndërsa ai shpaloset. Me çdo fotografi, ne synojmë të tregojmë një histori vizuale bindëse që kremton bukurinë dhe brishtësinë e botës sonë natyrore.

 

2 - Dimensioni Mjedisor dhe Etik

 

Me respekt të thellë për jetën e egër, ne i qasemi kapjes së habitateve të tyre me përgjegjësi, duke shmangur çdo ndërhyrje në sjelljen e tyre. Si fotografë, ne marrim rolin e edukatorëve, duke theksuar rëndësinë e jetës së egër në ekosistem dhe duke frymëzuar entuziastët e tjerë të natyrës. Nëpërmjet prezantimeve tona artistike dhe tregimeve magjepsëse, ne avokojmë në mënyrë aktive për ruajtjen e jetës së egër dhe ruajtjen e habitatit. Angazhimi ynë për të qenë kujdestarë të përgjegjshëm të mjedisit na shtyn të japim një kontribut kuptimplotë në ruajtjen e mrekullive tona natyrore për të mirën e brezave të ardhshëm, duke u siguruar që ata të mund të vlerësojnë dhe shijojnë bukurinë e egër.

 

3 - Dimensioni arsimor

Fotografët e kafshëve të egra janë thelbësore për përparimet shkencore dhe arsimore në fushën e ruajtjes. Si i tillë, ne përpiqemi t'i edukojmë njerëzit për rëndësinë e jetës së egër dhe ndikimin e tyre në një ekosistem të ekuilibruar. Motoja jonë është të reflektojmë mbi njohuritë tona për jetën e egër për ta mbrojtur atë duke frymëzuar gjeneratat e reja të entuziastëve të natyrës duke ndarë njohuritë dhe vizionet tona. Ne synojmë të promovojmë një kuptim më të thellë të rëndësisë së ruajtjes së jetës së egër dhe ruajtjes së habitatit përmes prezantimeve tona artistike dhe tregimeve fotografike. Duke ngritur bisedën rreth kafshëve të egra dhe habitateve të tyre, ne besojmë se mund të japim një kontribut domethënës në ruajtjen e mrekullive natyrore të botës sonë.

 

4 - Dimensioni i Angazhimit të Komunitetit

 

Ne besojmë në krijimin e një komuniteti të qëndrueshëm, të prekshëm dhe virtual të fotografëve të kafshëve të egra. Ndërsa fotografët shpesh konsiderohen si ujqër të vetmuar, ne e dimë se lidhjet e qëndrueshme midis anëtarëve përmirësojnë shkëmbimet për pajisjet, momentet fotografike dhe post-prodhimin, duke kulmuar në produkte përfundimtare me cilësi të lartë. Komuniteti ynë nxit një dimension njerëzor të lidhjeve të qëndrueshme me mjedisin dhe anëtarët e tjerë, duke na mundësuar të mësojmë nga njëri-tjetri, të ndajmë njohuri dhe të bashkëpunojmë në projekte që frymëzojnë dhe promovojnë ruajtjen e jetës së egër.

 

5 - Dimensioni i Rritjes Shpirtërore

 

Ne e njohim fuqinë transformuese të shkëputjes nga jeta e përditshme dhe lidhjes me natyrën. Pasioni ynë për mjedisin përshkon çdo aspekt të punës sonë dhe ne përpiqemi ta ruajmë dhe ushqejmë këtë pasion. Kjo çon në përvoja unike, të pakrahasueshme për individët, grupet dhe shoqëruesit që zhyten në mjediset që ne fotografojmë. Ne besojmë se këto përvoja mund të kenë implikime të thella shpirtërore që thellojnë vlerësimin tonë për botën tonë natyrore dhe na frymëzojnë të ndjekim ruajtjen e jetës së egër me përkushtim edhe më të madh.

 

6 - Dimensioni filozofik

 

Misioni ynë është i frymëzuar nga teoria eudaemoniste e stoicizmit dhe mbështetet në shtyllat e virtytit dhe disiplinës. Ne e shohim virtytin si thelbësor për përmbushjen e këtij misioni, duke u shtrirë përtej fotografisë në përkatësi të tjera sociale, profesionale dhe qytetare. Disiplina është thelbësore për studimin e vazhdueshëm dhe përditësimin e vazhdueshëm dhe është e nevojshme për të bërë përparim drejt qëllimeve fisnike, gjë që çon në një ndjenjë qëllimi dhe përmbushjeje. Ne besojmë se kjo qasje ndaj jetës krijon një urgjencë domosdoshmërie drejt lumturisë duke nxitur një ndjenjë përgjegjësie ndaj mjedisit dhe ruajtjes së jetës së egër.

 

Këto dimensione i udhëheqin Fotografët e botës së kafshëve të egra drejt dokumentimit, mbrojtjes dhe kontributit artistik në jetën e egër përmes fotografimit të kafshëve të egra.

bottom of page